Vi lär oss bokstäver

För några veckor sedan började Viggo skriva ord, många ord blir riktigt rätt stavade medan flera saknar en bokstav eller har någon bokstav fel. Han ljudar ordets bokstäver och skriver ner ann efter. På samma vis har han börjat läsa korta ord. Medan Viggos intresse växer gör Elins det också.

Idag tog jag fram ett nytt spel Vi lär oss bokstäver. Två ivriga barn satt sida vid sida och ljudade bokstäver och formade ord. Det fanns flera olika varianter av spel och olika svårighetsgrad beroende på hur van man är med bokstäver och alfabetet.

öva bokstäver

vi lär oss bokstäver