Barnen trivs

Bland det bästa vi gjorde i samband med flytten var definitivt att kuska en del av uteleksakerna till bygget. Viggo och Elin plockar vant ut de saker de behöver från röda lådan och lekarna är i gång. Samtidigt finns det mycket inspiration för lek där på plats. Eller också kan de samla spik, vilket det finns gott om, hamra eller annars delta i byggandet.

lek på bygget