Mamma, fota dom!

Vi beundrade två vackra lönnar på vägen till klubben. Sida vid sida står de där, den ena helt gul, den andra helt röd.

Mamma, fota dom! sade Viggo. Och jag går lydigt fram och knäpper en bild på båda.röd lönn

gul lönn

Och en extra bild på den röda lönnen. Varpå Viggo frågar: Mamma, varför tog du två bilder på den röda? 
lönn löv