Mycket har hänt

När tomten var inhandlad började arbetet med att få ner ett hus på pappers. Vi hade några månader (kanske 3) på oss före ”suunnittelutarveratkaisu” gick ut. Hade det lovet gått ut, hade vi varit tvungna att söka om det förts (tar 8-9 månader i vår kommun) och sedan bygglov. Nu fick vi in papper till bygglovet före utsatt datum och allt var frid och fröjd. Två månader skulle det ta, lovade de från kommunen. Något smått fattades, de glömde meddela oss, men vi fick infon. Nästa vecka borde vi ha ett bygglov i våra händer.

motorsåg

En egen motorsåg i 30 års gåva kom väl till hands. Tidigare i höst grävdes det grop vid berget där huset kommer att stå.

berget sonen grop på tomten