Tills fingrarna förfrös

Nu hade jag systemkameran med mej på gården. Tog bilder tills fingrarna nästan föll av mej. Sedan försökte jag få händerna varma i handskarna, men det gick just så dåligt som en kan tänka sej.

vinter is på sjon
talltopp
snodusch
roda bar vinter
iskristaller bjork
frusen natur