Lycka är

Lycka är att ha någon att åka pulka tillsammans med.

syskonen

Lycka är att det på den kommande gården finns åtminstone två backar att åka i. Viggo och Elin har döpt backarna till krockbacken och guppbacken.

i pulkabacken

I krockbacken jagar de varandra ner i pulkorna och försöker krocka.

i krockbacken

I guppbacken på framsidan av huset finns en, som namnet säger, gupp som gör att det hoppar.

guppbacken
fart i backen