Star wars familjen

Kusinerna lekte ute på kusinens gård. En stund lekte de tillsammans. De lekte star wars. Viggo var star wars pappan som sköt med tomma vattenpistoler, Elin var star wars mamman som kokade mat och kusinen var barnet med oklar uppgift. När pappan inte sköt omkring hade han också tid att göra glass. Lika snabbt som leken var igång tog den slut och alla fortsatte med sitt eget.

familj lek
koka mat
ute lek