Övning på gångs

Aron kan ju som sagt stå med stöd. Han vill helst stiga upp mot allt tänkbart och mindre tänkbart. Att komma ner igen själv har det inte varit tal om, då behöver han hjälp. Nu har han börjat träna på att komma ner själv. Han vet i princip hur han ska göra, men det är inte en självklarhet alla gånger. Vissa gånger lyckas han, andra gånger inte. Han ger inte upp, utan fortsätter öva.

med en hand
ner igen