Elskåp och täckdike

En kort uppdatering från de senaste veckorna.

Elen har dragits och vi har fått ett elskåp.

elskåp

Ett utedass har spikats ihop.

utedass

Området där huset skall stå har fått sej några varv med en maskin. Marken blir hård och fast.

stampen

Vattnats har det också gjorts. För att sanden ska rinna ner bland sprängstenen.

vattna marken

Täckdiken har grävts ner.

täckdike