Springa ärenden

Alla gånger vi gått förbi Kommunhuset har Elin velat gå in. I dag sken hon som solen då jag berättade att vi skulle föra ett papper (angående byggandet) dit på vägen till baby cafét. Vi kurvade först via FPAs byrå, fattar inte att de har ett kontor här hos oss, men klagar ju absolut inte. Smått besviken tror jag Elin blev då vi bara var in och ut i Kommunhuset, det tog oss knappt en minut att föra pappret till infon och se att det blev stämplat med dagens datum. Nu är vi igen ett steg närmare med alla papper som behövs kring byggstarten.

instanser