Ka-boom!

Efter att hålen för dynamit var borrade blev det dags för smällar.

sprängmattor
sprängning
spränghål

All sten från sprängningen användes för att jämna ut marken där huset ska stå och göra vägen som ska gå runt huset.

husplats
sprängsten

En hel del grus för att få det jämnt och fint.

fint grus
jämna ut
mera grus