Förbereda sprängning

I slutet av januari började det hända på tomten. Lindbergs maskiner invaderade tomten och började förbereda för sprängning i berget. Stora stenen på sista bilden flyttades, den ska sparas och finnas på den färdiga gården sen.

förbereda sprängning borra i berget spränghål spara stora stenen

Samtidigt bollar vi mellan olika leveratörer för huset. Källarvåningen byggs ”själv” och på den kommer ett huspaket. Inte ett helt färdigt huspaket, utan ett som är typ vattentätt och innehållet fixas sedan själv.