En promenad

4

Vi lämnade Viggo på klubben, för sista gången denna vecka. På hemvägen sade Elin tack tack där hon satt i vagnen. Hon ville promenera. Vi gick hand i hand, hon gick själv, hon hjälpte till att skuffa vagnen. Hon såg precis vartenda skräp på marken, allt var chokopapper tyckte hon. I tjugo minuter traskade vi fram, då hade hon gått nästan hela vägen hem. Den sista nedförsbacken satt hon igen i vagnen.