Geten och killingen

Allt är inte alltid som det ser ut. Vi säger att du är finskspråkig och inte kan djuren på svenska. Då läser du kanske texten på engelska. Dagens bästa, eller hur?