Jag hamrar och spikar

Nästan som i sången Jag hamrar och spikar, men inte riktigt. Viggo och Elin har meckat på gå-vagnen. Skiftnyckel och liknande verktyg var i användning. Bra blev det till slut. Helt som på Nikkes verkstad.