Äta själv

Elin har gjort framsteg i sitt ätande. Hon har inte alla gånger mat överallt. Hon vet hur hon använder skeden, även om fingrarna är effektivare redskap. Vissa gånger räcker det med bara hand- och muntvätt efter måltiden.