Nu är den här.

Frågeåldern. Viggo har drabbats. Märkte det redan förra veckan. Tänkte inte mera på det då. Under veckoslutet har han haft många frågor, men jag har haft svar alla. Idag före dagsvilan kom den bästa hittills: Mamma, vart far liksom kisi när man spolar? Jaha.. Så yrar jag på om avlopp och rent vatten som sköljer. Han funderar och upprepar det jag svarade. Frågar nåt om rent vatten och om det far under golvet. Jag försöker förklara om rör som går i väggarna och under marken.

Det här kommer att bli en intressant sommar. Bäst att börja läsa i alla fakta böcker nu.