Fredagens tågbana

Vi började morgonen med att bygga tågbana. Roligt med variation till vattenpoloträningarna som annars äger rum varje morgon.

En halv timme senare har Viggo redan modifierat och byggt om. Så inga långvariga projekt hos oss.