Klossar av olika slag

Före vi kom ut i det fina solskens vädret lektes det med klossar. Först med plastklossar och sedan med träklossar. Samtidigt övades att dela med sej, inte förstöra för den andra och att göra något åt den andra. Svåra, men viktiga färdigheter.

På bild ser det mycket harmoniskt ut. Stundvis var det faktiskt det. I verkligheten lektes det inte samtidigt med de olika klossarna, utan båda barnen samtidigt med samma klossar.

Viggo byggde mycket fina verk. Han blev rätt så ledsen och frustrerad då allt titt som tätt rasade. Trots det orkade han hålla på en god stund.