Ull på ytterväggarna

Efter att golvet torkat tillräckligt kunde arbetet fortsätta i övrevåningen. Det dras el och monteras eldosor. Det sätts ull på ytterväggarnas insida. Skivorna väntar på att komma upp på väggarna.
ull på väggarna