Huset utan ställningar

Hela dagen har J, systers man och Js pappa tagit ner byggställningarna runt huset. Nu ser huset om möjligt ännu större ut på utsidan än det gjorde innan. Förra helgen målade J den vita kanten där upp längs taket. Sedan sattes plåtarna fast. Nu fattas takavvattning, med andra ord stuprör och stuprännor. Jag tror vi har bestämt oss för vita rör och rännor, eftersom husknutarna ska bli vita. Själva huset ska målas ljusgrått och källarvåningens yta ska få en mörkare grå färg.

framsidan
huset
utan ställningar