Det ska bli ved

En del av alla träd som fällts ska bli virke, en del ska bli ved. Vedarbetet har börjat. Meters långa stockarna har klyvts på längden, för att inte murkna i väntan på användning. Längre fram ska de ännu styckas i mindre delar för att passa i en bastuspis eller öppenspis.

En del av stockarna som ska bli ved.

hög med stockar

Traktorn och vedklyvarn.

vedklyvaren

En hel del stockar blev kluvna, men många kvar ännu.

ved på gång