Med stor koncentration

Det råder ett lugn kring bordet då saxar, limm och färgpennor har plockats fram. Båda är totalt uppslukade i sina egna världar. Viggo brukar ibland referera vad han sysslar med. I dag blev det små små hus av olika slag. Jag gillar denna aktivitet, hoppas ivern håller i sej.

sax och limm

koncentrerad

tungan mitt i mun