Sett i naturen

Med risk för att verka ännu äldre än jag är bjuder jag på några naturbilder.

blåsippa

Vackra blåsippan.

tallkotte

Tallkotten.

ung tall

Den gröna färgen.