Att gödsla eller inte..

Första trädet i raden på tre har fått gödsel av olika slag. De två andra har blivit utan. Skillnaden är tydlig. Första trädet blommar. Har betydligt tjockare stamm. Är typ en halv meter längre än de andra.