Trötta ben

Blir de små benen trötta på att cykla/gå och bara en sittdel är med, kan det se ut så här:

Hur praktiskt som helst. Alla är nöjda och ingen gnäller. Ett användningssätt som inte presenteras på BabyJoggers egna sidor om City Select vagnen, men som fungerar bra hos oss.