Återanvändning av flaskor

Vi leker sa Viggo:

Det skramlar och dundrar om flaskorna och barnen skrattar (mest Viggo) och tjuter (mest Elin). Ingen har ännu stött sej.